cach dang ky m88 |

Tự học JavaScript trực tuyến (Phần 4) - Toán tử

Toán tử là một trong những phần không thể thiếu trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Nếu chúng ta hiểu rõ toán tử thì các dòng sử lý lệnh của chúng ta sẽ gắn gọn và dể hiểu hơn.

Dấu bằng (=): sử dụng để gán một giá trị.
Dấu cộng (+): để cộng thêm một giá trị

a. Hệ thống phép tính trong JavaScript

Cho biến y = 5

Toán tử

Miêu tả

Ví dụ

Kết quả

+

Cộng

x=y+2

x=7

-

Trừ

x=y-2

x=3

*

Nhân

x=y*2

x=10

/

chia

x=y/2

x=2.5

%

Lấy giá trị lẻ

x=y%2

x=1

++

Tăng  

x=++y

x=6

--

Giảm

x=--y

x=4

 

b. Toán tử gán trong JavaScript

Cho biến x=10 và y=5 

Operator

Example

Same As

Result

=

x=y

 

x=5

+=

x+=y

x=x+y

x=15

-=

x-=y

x=x-y

x=5

*=

x*=y

x=x*y

x=50

/=

x/=y

x=x/y

x=2

%=

x%=y

x=x%y

x=0

 

c. Nối các chuỗi ký tự

Để nối các chuỗi ký tự lại với nhau, JavaScript sử dụng dấu cộng (+)

Ví dụ: 

<script type="text/javascript">
	var txt1,txt2,txt3;
	txt1="What a very";
	txt2="nice day";
	txt3=txt1+txt2;
	document.write(txt3);
</script>

Ví dụ:

<script type="text/javascript">
	var txt1,txt2,txt3;
	txt1="What a very";
	txt2="nice day";
	txt3=txt1+" "+txt2;
	document.write(txt3);
</script>

d. Phép cộng trong chuỗi và số

<script type="text/javascript">
	x=5+5;
	document.write(x);

	x="5"+"5";
	document.write(x);

	x=5+"5";
	document.write(x);

	x="5"+5;
	document.write(x); 
</script>

Thanh toán:

Trao đổi backlink :
thiet ke website binh duong | thiết kế web tại bình dương |

quang cao google tai binh duong | quang ba web o binh duong |