Captcha
Powered by Imunify360

bong-da.info

is protected by Imunify360

We have noticed an unusual activity from your IP 45.124.84.6 and blocked access to this website.

Please confirm that you are not a robot

Loader

cach dang ky m88 |

Tự học JavaScript trực tuyến (Phần 7) - Câu điều kiện SWITCH

Câu điều kiện Switch thường được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau với những điều kiện khác nhau.

Câu điều kiện này gần giống như câu điều kiện IF … ELSE nhưng có một điểm đặc biệt là trong câu điều kiện Switch có một điều kiện mặc định nghĩa là khi giá trị đưa vào không thỏa một điều kiện nào thì nó sẽ lấy các câu lệnh trong phần điều kiện mặc định để thực hiện.

Cú pháp:

switch(n)
{
	case 1:
		  execute code block 1
		  break;
	case 2:
		  execute code block 2
		  break;
	default:
		code to be executed if n is different from case 1 and 2
}

Ví dụ 1:

<script type="text/javascript">
	var tuoiHocVien = 8;	
	
	switch(tuoiHocVien)
	{
	case 6:
		  document.write("Bạn sẽ học lớp 1");	
		  break;
	case 7:
		 document.write("Bạn sẽ học lớp 2");
		  break;
	case 8:
		 document.write("Bạn sẽ học lớp 3");
		  break;
	default:
		document.write("Xin vui lòng nhập tuổi để chúng tôi xếp lớp cho bạn");	
	}
	
</script>

Thanh toán:

Trao đổi backlink :
thiet ke website binh duong | thiết kế web tại bình dương |

quang cao google tai binh duong | quang ba web o binh duong |