Captcha
Powered by Imunify360

bong-da.info

is protected by Imunify360

We have noticed an unusual activity from your IP 45.124.84.6 and blocked access to this website.

Please confirm that you are not a robot

Loader

cach dang ky m88 |

Tự học JavaScript trực tuyến(Phần 8) - Cửa sổ thông báo

JavaScript có 3 kiểu hiển thị hộp thoại thông báo: Alert box(Cảnh báo), Confirm box(xác nhận), Prompt box(gợi ý).
 
a. Hộp thoại cảnh báo (Alert Box): 
 
Là loại hộp thoại cảnh báo thường được sử dụng để báo cho người sử dụng có chắc chắn muốn thực hiện thao tác họ đăng thực hiện hay không. Khi hộp thông báo hiện lên, nếu người dùng nhấn nút OK thì quá trình thực hiện thao tác mới được tiến hành.
 
Cú pháp:
alert("sometext");
 
Ví dụ: 
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>JavaScript training </title>
<script type="text/javascript">
	function show_alert()
	{
	alert("Đây là hộp thoại hiển thị cảnh báo!");
	}
</script>
</head>
<body>
<input type="button" onclick="show_alert()" value="Hiện Alert Box" />
</body>
</html>
 
 
b. Hộp thoại xác nhận (Confirm Box): 
 
Là một hộp thoại thường được sử dụng để yêu cầu người sử dụng xác nhận có thực hiện một hành động nào đó hay không. Hộp thoại này có 2 nút nhấn "OK" và "Cancel". Nếu người sử dụng nhấn vào nút "OK" hành động sẽ được thực hiện và ngược lại nếu người 
sử dụng nhấn vào nút "Cancel" hành động sẽ bị hủy bỏ.
 
Khi nhấn vào nút OK chúng ta sẽ nhận được một giá trị của hộp thoại gửi về là true và ngược lại là false
 
Cú pháp:
confirm("sometext");
 
Ví dụ:
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>JavaScript training </title>
<script type="text/javascript">
	function show_comfirm()
	{
		var comfirmBox;
		comfirmBox = confirm("Hệ thống tên lửa đã được kích hoạt.n Bạn có muốn phóng tên lửu đi không?");
		
		if(comfirmBox == true){
			document.write("Tên lửa đã được phóng");
		}else{
			document.write("Quá trình phóng tên lửa đã được hủy");
		}
		
		
	}
</script>
</head>
<body>
	<input type="button" onclick="show_comfirm()" value="Hiện Alert Box" />
</body>
</html>

Thanh toán:

Trao đổi backlink :
thiet ke website binh duong | thiết kế web tại bình dương |

quang cao google tai binh duong | quang ba web o binh duong |