Captcha
Powered by Imunify360

bong-da.info

is protected by Imunify360

We have noticed an unusual activity from your IP 45.124.84.6 and blocked access to this website.

Please confirm that you are not a robot

Loader

cach dang ky m88 |

Tự học JavaScript trực tuyến(Phần 12) - Câu lệnh For...In

Vòng lặp này thường dùng để duyện qua một mảng dữ liệu hoặc thuộc tính của một đối tượng

Cú Pháp:
for (variable in object)
{
	code to be executed
}
 
Ví dụ:
<html>
<body>

<script type="text/javascript">
	var x;
	var mycars = new Array();
	mycars[0] = "Saab";
	mycars[1] = "Volvo";
	mycars[2] = "BMW";

	for (x in mycars)
	{
		document.write(mycars[x] + "<br />");
	}
</script>

Thanh toán:

Trao đổi backlink :
thiet ke website binh duong | thiết kế web tại bình dương |

quang cao google tai binh duong | quang ba web o binh duong |