Tin tức thể thao bóng đá trực tuyến mới nhất hôm nay

TIN BÓNG ĐÁ ANH

Wayne Rooney chia tay đội tuyển Anh sau trận giao hữu...

 Wayne Rooney đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế ở tuổi 32 sau 119 trận khoác áo đội tuyển Anh và ghi...

TIN BÓNG ĐÁ TÂY BAN NHA

TIN BÓNG ĐÁ ĐỨC

MU nhận tin cực vui từ Zinedine Zidane

Bayern Munich đang chơi cực kỳ tệ hại ở thời điểm hiện tại, đội bóng đá nước Đức đang trải qua chuỗi 4 trận không thắng,...

TIN BÓNG ĐÁ PHÁP

MU nhận tin cực vui từ Zinedine Zidane

Bayern Munich đang chơi cực kỳ tệ hại ở thời điểm hiện tại, đội bóng đá nước Đức đang trải qua chuỗi 4 trận không thắng,...

VIDEO TRẬN ĐẤU

Nigeria vs Argentina – 2018 FIFA World Cup Russia™ – Match...

Nigeria vs Argentina - 2018 FIFA World Cup Russia™ - Match 39

VIDEO SƯU TẦM

TIN BÓNG ĐÁ GIẢI KHÁC

cach dang ky m88 |

Xử lý tập tin và thư mục trong php

Trong lập trình web PHP việc tương tác với file và directory là một điều không thể thiếu. Trong bài viết này là những function liên quan và hữu ích xử lý tập tin và thư mục của PHP với các phương thức như file_exists(),stat(), filesize(),...

1 -Kiểm tra một tập tin có tồn tại hay không chúng ta sử dụng hàm file_exists()

<?php
   echo file_exists('zendvn.txt') ? "File exists" : "File does not exist";
?>

 2- Lấy thông tin chi tiết của một tập tin nào đó

Câu hỏi: Khi bạn muốn lấy thông tin chi tiết của một tập tin nào đó (ví dụ như lấy kích thước, kiểu tập tin...)
Giải pháp: Chúng ta sẽ sử dụng một số hàm stat(), filesize(), or filetype() để giải quyết vấn đề
 

<?php
$file = "dummy.txt";

$info = stat($file);
print_r($info);

$type = filetype($file);
echo "File type is $typen";

$size = filesize($file);
echo "File size is $size bytesn";

echo is_readable($file) ? "File is readablen" : "File is not readablen";

echo is_writable($file) ? "File is writablen" : "File is not writablen";

echo is_executable($file) ? "File is executablen": "File is not executablen";
?>

 3. Đưa nội dung của một tập tin vào mảng hoặc chuỗi

Câu hỏi: Làm sao đưa nội dung của một tập tin ở localhost hay ở một website nào đó vào mảng hoặc vào chuỗi
Giải phảp: Để làm được này chúng ta dùng hàm file_get_contents() hoặc file()
 

<?php
// thiet lap duong dan den tap tin
$file = "http://www.zend.vn/framework.txt";

// doc file va dua noi dung vao mang
$dataArr = file($file);
print_r($dataArr);

// doc file va dua noi dung vao chuoi
$dataStr = file_get_contents($file);
echo $dataStr;
?>

 4. Đọc từng dòng của một tập tin

<?php
// doc noi dung tap tin vao mang
$data = file('fortunes.txt') or die("Cannot read file");

// in ra dong thu nhat
echo $data[0] . "n";

// in ra dong cuoi cung
echo end($data) . "n";

// in ra dong thu 5
echo $data[4] . "n";

// in ra dong 2 den thu 6
$lines = array_slice($data, 1, 5);
echo implode("n", $lines);
?>

5. Đếm số dòng, số từ và số chữ trong một tập tin

<?php
// thiet lap duong dan den tap tin
$file = "dummy.txt";

// doc noi dung tap tin va dua vao chuoi
$str = file_get_contents($file) or die ("Cannot read from file");

// doc noi dung cua tap tin va dua vao mang
$arr = file ($file) or die ("Cannot read from file");

// Dem so dong co trong tap tin
echo "Counted ". sizeof($arr) . " line(s).n";

// Dem so chu co trong tap tin, ke ca khoang trang
$numCharsSpaces = strlen($str);
echo "Counted $numCharsSpaces character(s) with spaces.n";

// Dem so chu co trong tam tin, khong co khoang trang
$newStr = ereg_replace('[[:space:]]+', '', $str);
$numChars = strlen($newStr); 
echo "Counted $numChars character(s) without spaces.n";

// Dem so tu co trong tap tin
$numWords = str_word_count($str);
echo "Counted $numWords words.n";
?>

 6.Đưa một chuỗi vào tập tin

<?php
// Tao mot chuoi mac dinh
$data = "Ở đâu có ước mơ rnỞ đó có con đường";

// Ghi chuỗi vào tập tin
file_put_contents('danhngon.txt', $data) or die("Cannot write to file"); 

echo "File successfully written.";

?>

7. Xóa một dòng trong tập tin

<?php

// Khai bao ten tap tin
$file = "fortunes.txt";

// Dua noi dung cua tap tin vao mang
$data = file($file) or die("Cannot read file");

// Xoa dong can xoa (vi du: dong so 3)
unset ($data[2]);

// thiet lap lai chi so cua mang
$data = array_values($data);

// dua noi dung con lai vao tap tin
file_put_contents($file, implode($data)) or die("Cannot write to file");
echo "File successfully written.";
?>

8. In ra các tập tin trong một thu mục

<?php
// Khai bao ten va duong dan thu muc
$dir = './test';

// Lay noi dung trong thu muc dua vao mot mang
$fileList = scandir($dir) or die ("Not a directory");

// In ra ten va kich thuoc tap tin
foreach ($fileList as $file) {
  if (is_file("$dir/$file") && $file != '.' && $file != '..') {
    echo "$file: " . filesize("$dir/$file") . "n";
  }
}
?>

9.In ra được cấu trúc thư mục (kể cả những thư mục con)

<pre>
<?php
// Ham de qui
function printTree($dir, $depth=0) {
  // Kiem tra tham so truyen vao
  if (!is_dir($dir)) { die("Argument is not a directory!")
  // Mo thu muc can xu ly
  $dh = opendir($dir) or die ("Cannot open directory");
  // tao vong lap in ra tat ca cac tap tin trong thu muc 
  while (($file = readdir($dh)) !== false) {
    if ($file != "." && $file != "..") {
      if (is_dir("$dir/$file")) {
        echo str_repeat(" ", $depth) . " [$file]n"
        printTree("$dir/$file", ($depth+1));
      } else   {
        echo str_repeat(" ", $depth) . " $filen";
      }
    }
  }
}
// goi ham de qui de in ra cau truc thu muc va tap tin 
printTree('./test/');
?>
</pre>

10.Copy tập tin từ thư mục này đến thư mục khác

<?php
// Khai bao thu muc chua tap tin can chep
$source = "test/dummy.txt";

//Khai bao thu muc se chep tap tin dummy.txt vao
$destination = "test2/dummy.txt";

// Sao chep tap tin neu tap tin ton tai
if (file_exists($source)) {
  copy ($source, $destination) or die ("Cannot copy file '$source'");
  echo "File successfully copied.";
} else {
  die ("Cannot find file '$source'");
}
?>

Thanh toán:

Trao đổi backlink :
thiet ke website binh duong | thiết kế web tại bình dương |

quang cao google tai binh duong | quang ba web o binh duong |