Captcha
Powered by Imunify360

bong-da.info

is protected by Imunify360

We have noticed an unusual activity from your IP 45.124.84.6 and blocked access to this website.

Please confirm that you are not a robot

Loader

cach dang ky m88 |

Lập trình hướng đối tượng trong PHP (video training)

Lập trình hướng đối tượng:  là kiểu lập trình dựa trên một nền tảng các class đã được xây dựng sẵn.

1 -Tìm hiểu lập trình hướng đối tượng & hướng thủ tục
- Video phần 1
- Video phần 2
- Video phần 3

2- Khái niệm về lập trình hướng đối tượng
- Video

3-Khái niệm về lớp (Class)
- Video

4-Khái niệm về đối tượng (Object)
- Video

5-Class & Object
- Video

6-Thuộc tính và phương thức
- Video phần 1
- Video phần 2

7- Hàm __construct(). Kỹ thuật truyền tham số trong thực tế

- Video

8- Tính kế thừa & overwrite
- Video

9- Hàm __destruct()
- Video phần 1
- Video phần 2

Thanh toán:

Trao đổi backlink :
thiet ke website binh duong | thiết kế web tại bình dương |

quang cao google tai binh duong | quang ba web o binh duong |